Hensættelser til serviceforpligtelser – administrativ praksis – SKM2011.669.HR. ©

Højesteret har ved en dom af 10/10 2011 taget stilling til kriterierne for fradragsret for hensættelser til serviceforpligtelser. Højesteret har med dommen tiltrådt skattemyndighedernes praksis, hvorefter skattemæssige fradrag for hensættelser til serviceforpligtelser er begrænset til tilfælde, hvor serviceforpligtelserne er påtaget i forbindelse med et salg, således at vederlaget er indeholdt i købesummen, og hvor serviceforpligtelserne endvidere har en nær sammenhæng med garantiforpligtelser, som sælgeren samtidig har påtaget sig.

Vis hele artiklen