Hævninger fra udenlandske konti ©

Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Opbevaringen skal efter loven ordlyd ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremskaffelse af det pågældende regnskabsmateriale.

Der rejser sig her det spørgsmål, om der stilles krav om samme eller udvidet dokumentationspligt for ikke-bogføringspligtige. Den seneste praksis synes overraskende at besvare dette spørgsmål bekræftende, i hvert fald, hvis man har penge stående på konti i udlandet.

Vis hele artiklen