Fri bil til ansat hovedanpartshaver – direktør-/arbejdsgiverforhold – kontrolleret transaktion – skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 – forlænget ansættelsesfrist for kontrolleret transaktion – SKM2014.504.HR ©

Højesteret stadfæstede ved en dom af 30/6 2014 Vestre Landsrets dom ref. i TfS 2014, 285 VL, hvorefter beskatning af en ansat hovedanpartshaver af værdi af fri bil var omfattet af skattekontrollovens § 3 B og dermed af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Højesteret tiltrådte herved landsrettens præmisser, hvorefter selskabets overladelse af rådigheden over bilen, en porsche, til hovedanpartshaveren var en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens § 3 B og skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

Vis hele artiklen