Fraskilte ægtefællers bolig i sameje – beboelse af den ene ægtefælle – rentefradragsret på indestående lån – SKM2012.716.SR ©

Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2012.716.SR, at to fraskilte ægtefæller, der fortsat ejede den tidligere fælles bolig i lige sameje, og fortsat hæftede solidarisk for de indestående kreditforeningslån, ikke med skattemæssig virkning kunne aftale, at den ene ægtefælle fik adgang til at fradrage samtlige renteudgifter på de indestående lån.

Vis hele artiklen