Forsøgsordning for kyst- og naturturisme ©

Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter i kyst- og naturområder. Forsøgsordningen gør det muligt at oprette anlæg og andre faciliteter, som ikke har kunnet realiseres hidtil. Det kan f.eks. dreje sig om hoteller, feriecentre og campingpladser, men det kan også være mindre projekter som f.eks. stianlæg.

Beslutningen om at etablere anlæg eller faciliteter beror udelukkende på kommunal- og landspolitikerne – også hvor projektet skal realiseres i samarbejde med private. Forventer man som borger at blive berørt af et sådant projekt på en negativ måde, bør der reageres meget tidligt i planlægningsfasen overfor politikerne

Vis hele artiklen