Forsendelsesrisiko for SKATs brevudsendelser, set i lyset af Højesterets dom i SKM2014.150.HR

SKAT optog den 25. februar 2014 Højesterets dom af 7. februar 2014 om forsendelsesrisikoen ved udsendelse af to giroopkrævninger i henhold til bekendtgørelse om almene boliger mv. under overskriften ”Forsendelsesrisiko – betydning for SKATs brevudsendelser”. Optagelsen i SKM kan, sammen med den valgte overskrift, give det indtryk, at dommen medfører en ændring eller dog korrektion af SKATs hidtidige praksis for brevudsendelser. Dommen og dens optagelse i SKM aktualiserer desuden mere generelt en drøftelse af, hvordan forsendelsesrisikoen bør behandles, når SKAT udsender breve.

Vis hele artiklen