Fodboldklub – transfersummer – SKM2010.553.HR. ©

Højesteret fandt ved en dom af 3/9 2010, at en fodboldklubs transferindtægter ikke er skattefri efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, men er skattepligtige efter § 4 som sædvanligt forekommende, løbende indtægter. Med dommen stadfæstede Højesteret Østre Landsrets dom i sagen, hvorved tillige blev fastslået, at udgifter til transfersummer kan afskrives efter statsskattelovens § 6, litra a.

Vis hele artiklen