Ekstraordinær genoptagelse – praksisændring – TfS 2010, 735 Ø ©

Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig praksis om opkrævning af AM-bidrag af sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen, jf. TfS 2003, 770 Ø, ikke gav grundlag for ekstraordinær genoptagelse med henblik på tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet AM-bidrag af en erhvervsdrivendes ydelser fra en erhvervsudygtighedsforsikring.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler