Driftsomkostninger – virksomhedsoverdragelse – stay on-bonus – SKM2012.250.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus, der var knyttet til et salg af selskabet, ikke skattemæssigt kunne fratrækkes som en driftsomkostning. Landsskatteretten fandt det uden betydning, at den pågældende bonus også kunne udløses ved en børsnotering, ligesom Landsskatteretten fandt det uden betydning for afgørelsen, om bonussen blev beregnet ud fra stigningen i værdien af selskabets aktiekapital, eller om bonussen var et fast bruttobeløb. På linie med Højesterets dom ref. i SKM2009.271.HR var der ej heller fradragsret for udgifter til overarbejde til medarbejdere udløst som følge af salgsprocessen. Der er i sagen ikke taget stilling til karakteren

Vis hele artiklen