Driftsomkostninger – virksomhedsoverdragelse – bonus til direktører – SKM2009.271.HR ©

Højesteret har ved en dom af 8/4 2009 stadfæstet Vestre Landsret dom ref. i TfS 2007, 600, hvorefter et selskabs bonus til to direktører ved salg af selskabet ikke kunne fratrækkes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

Vis hele artiklen