Driftsomkostninger – lønudgifter i forbindelse med voldgiftssag om virksomhedskøb – SKM2014.731.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/7 2014 ikke grundlag for at anerkende fradragsret for et selskabs lønomkostninger til håndtering af en voldgiftssag om betaling af restkøbesummen for en virksomhed købt i 2005.

Vis hele artiklen