Driftsomkostninger – bonus til fratrådt direktør – ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus – SKM2012.278.ØLR ©

Fratrædelsesgodtgørelse, der trådte i stedet for udbetaling af bonus i opsigelsesperioden, kunne ikke fradrages hos arbejdsgiverselskabet, under hensyn til, at bonussen skulle beregnes som en procentdel af den ved salget af datterselskaber opnåede, ikke skattepligtige aktieavance.

Vis hele artiklen