Dødsbobeskatning – skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo – fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst – SKM2014.669.SR ©

Skatterådets afgørelse ref. i SKM2014.669.SR tager stilling til spørgsmålet om fordeling af skattemæssigt underskud til modregning i indkomst fra henholdsvis et særbo, der skiftes, og et fællesbo, der overtages til uskiftet bo af en længstlevende ægtefælle. Spørgsmålet er ikke lovreguleret, og er nu blevet løst på en klar og smidig måde med Skatterådets afgørelse.

Vis hele artiklen