Boafgift – fond – kriteriet ”almennyttig” – SKM2010.276.BR©

Retten på Frederiksberg fandt ved en dom af 26/3 2010, at en fond ikke kunne modtage arv afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2, da den vedtægtsbestemte kreds af modtagere for uddelinger bl.a. omfattede ”selvstændige tømrermestre, der var medlem af et navngivet tømrerlaug”, og denne personkreds ikke kunne anses som en ”videre kreds”. Fondens formål kunne derfor ikke anses som udelukkende almenvelgørende eller i øv-rigt almennyttigt

Vis hele artiklen