Bindende svar fra skattemyndighederne – Hvorfor og hvordan?©

Alle skatteydere kan anmode om et bindende svar ved skattemyndighederne om de skattemæssige konsekvenser af en konkret disposition, som skatteyderen påtænker eller måske allerede har foretaget.

Fremgangsmåden er enkel. Og med et bindende svar i hånden vil skatteyderen som det meget klare udgangspunkt få vished om de skattemæssige konsekvenser af dispositionen. Mest optimalt er det at indhente svaret på forhånd, hvor muligheden for at vælge en anden fremgangsmåde i tilfælde at et negativt svar fortsat står åben.

Vis hele artiklen