Bestyrelsesansvar i en grundejerforening ©

Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende sted. Højesteret har den 7. februar 2013 afsagt en dom i en konkret sag om bestyrelsens pligter og ansvar i en grundejerforening, og Højesteret har her taget stilling til flere principielle spørgsmål på området.

Vis hele artiklen