Beskatning ved kantineordninger på arbejdspladsen©

Kantineordninger på arbejdspladser er over årene blevet stedse mere udbredt både i offentlige og i private virksomheder.

Bespisning af medarbejdere er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Når visse betingelser er opfyldt, herunder et krav om egenbetaling fra medarbejderne, accepteres i skattepraksis, at deltagerne ikke skal beskattes vedrørende virksomhedens tilskud til ordningen.

En afgørelse fra Skatterådet fra maj 2023 giver en pejling på de aktuelle rammer for skattefri kantineordninger.

Se nedenfor “vidensrelaterede artikler” om tidligere regler på området.

Vis hele artiklen