Begrænset skattepligt af fast ejendom – fribolig til forældre – SKM2017.82.ØLR ©

Ved en dom af 20/10 2016, ref. i SKM2017.82.ØLR, tiltrådte Østre Landsret, at en skatteyder, der var begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, ikke havde fradragsret for en løbende ydelse i form af fribolig til forældre i den ejendom, der gav anledning til begrænset skattepligt.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler