Arne-pension, bankskat og skatteloft over direktørlønninger©

Skatteministeriet offentliggjorde den 1. februar 2022 et udkast til ny regler om en forhøjet bankskat til finansiering af ”Arne-pension”. Lovudkastet omfatter endvidere regler om begrænsning af virksomheders skattemæssige fradragsret for den del af medarbejderes løn, der overstiger 7,5 mio. kr.

Vis hele artiklen