Aktionærbeskatning – formueoverførsler mellem selskaber – beskatning af modtagerselskabets aktionærer – Landsskatterettens kendelser af 13/6 2017, jr. nr. 16-0748515, 16-0748575 og 16-0748552 ©

Landsskatterettens tre kendelser af 13/6 2017 drejer sig om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gældseftergivelse indrømmet af en moders hovedaktionærselskab til to sønners respektive hovedaktionærselskaber. Efter kendelserne skulle moderen udbyttebeskattes af gældseftergivelsen og sønnerne gavebeskattes af samme gældseftergivelse.

Beskatningen af sønnerne synes at hvile på et spinkelt grundlag, derved at beskatningen hviler på en ”praksis”, der er strakt meget vidt.

Vis hele artiklen