Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse ©

Når ægtefæller eller ugifte samlevende opløser forholdet, er der ikke altid en større eller mindre formue at dele. Undertiden er der en nettogæld, når boet er gjort op. En gæld, som begge hæfter for.

I praksis indgår parterne ofte en aftale om fordeling af denne nettogæld, som begge fortsat hæfter for. Men hvis den ene part ender med at betale mere end aftalt, eller mere end hvad der i øvrigt påhviler parten, kan den skattemæssige fordeling af rentefradragsretten blive problematisk. Endvidere kan opstå spørgsmål om skattemæssig fradragsret for det tab, der måtte opstå for den ene ægtefælle ved, at den anden part ikke opfylder sine forpligtelser.

Vis hele artiklen