Virksomhedsskatteordningen – stuehus – SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR ©

Skatterådet har ved en række bindende svar fra de seneste par måneder taget stilling til forskellige spørgsmål vedrørende sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld for blandet benyttede ejendomme.

Vis hele artiklen