Virksomhedsskatteordningen – erhvervsmæssig virksomhed – ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed – krav til tilbageværende virksomhed – SKM2014.584.BR ©

Retten i Herning fandt ved en dom af 20/5 2014, at drift af en skov- og hedejeendom på 90 ha. med et gennemsnitligt årligt nettoresultat på 7.000 kr. gennem 9 år ikke fandtes at kunne betegnes som en erhvervsmæssig virksomhed. Konsekvensen af dommen var, at drift af den pågældende ejendom ikke gav grundlag for at opretholde virksomhedsordningen efter frasalg af 4 udlejningsejendomme.

Vis hele artiklen