Værdiansættelse ved tvangsindløsning af minoritetsaktionærer©

Højesteret har 10. maj 2021 afgjort et spørgsmål om værdiansættelse af minoritetsaktieposter ved tvangsindløsning.

Hovedaktionærens synspunkt om et ”minoritetsnedslag” blev ikke imødekommet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler