Værdiansættelse ved gaveoverdragelse af fast ejendom – Særlige omstændigheder ved +/- 15 pct.´-reglen©

Skatter og afgifter ved overdragelse af fast ejendom indenfor den nære familie har i oktober 2022 været behandlet i to sager ved domstolene.

Med en højesteretsdom fra 18. oktober 2022 blev det sidste punktum sat i en årelang tvist om, hvorvidt ”særlige omstændigheder” udelukker famili-ens brug af +/- 15 pct.´reglen.

Ved en landsretsdom af 10. oktober 2022 blev fastslået, at en kreditforeningsvurdering ved belåning kan være en ”særlig omstændighed”.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler