Udlejning af bolig til forældre©

Landsskatteretten har den 24. februar 2022 offentliggjort en afgørelse fra december 2021 om de skattemæssige konsekvenser ved et barns udlejning af en bolig til forældre i nærheden af barnets egen bolig.

Afgørelsen giver anledning til eftertanke på flere planer, da der i denne sag blev anlagt en streng fortolkning af særreglen for beskatning af børn ved udlejning til forældre, ligesom barnets manglende selvangivelse af lejeindtægter blev anset som et groft uagtsomt forhold.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler