Udgifter til udarbejdelse af årsregnskab – sagkyndig vurdering af fast ejendom – TfS 2005, 361 H ©

Højesteret tilkendegav ved en dom af 12/4 2005, at udgifter til indhentelse af en sagkyndig vurdering af en udlejningsejendom til brug for udarbejdelse af ejerens årsregnskab var fradragsberettiget som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6 a.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler