Tilbagerulning af gave- og boafgift©

Regeringen har gennem lang tid varslet en ”tilbagerulning” af reglerne om afgift ved arv og gave. Med et lovforslag fra 20. november 2019 har regeringen søsat planen.

Efter lovforslaget skal afgiften af arv og gave fremadrettet fastsættes til 15 pct. – også ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Se tidligere nu forældet artikel:
Nedsat boafgift ved generationsskifte©

Senest:
3/06 2020 Høringssvar til udkast til værdiansættelsescirkulæret samt styresignal

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler