Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt – tilbagekaldelse af indkomstnedsættelse iværksat på SKAT´s foranledning – myndighedsfejl – skatteproces – SKM2018.9.LSR©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 7/11 2017, at SKAT ikke havde været berettiget til at tilbagekalde en begunstigende forvaltningsakt i form af en tidligere gennemført indkomstnedsættelse. Eller med andre ord: SKAT kunne ikke redressere den tidligere gennemførte indkomstnedsættelse, der var iværksat ved en fejl.

Vis hele artiklen