SWAPS ©

I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt som en negativ faktor, hvor beboerne er blevet stavnsbundet til lejligheden, der er blevet værdiløs som følge af en tyngende swap-aftale, eller hvor en sælger af en andelslejlighed har måttet betale en erstatning til en køber som følge af, at en swap, som andelsboligforeningen havde indgået, ikke var medtaget ved opgørelse af købesummen for lejligheden. Undertiden kan en swap dog være ganske fordelagtig.

Vis hele artiklen