Status på indgrebet i virksomhedsordningen – udvalgte problemstillinger.

Folketinget vedtog en ændring af reglerne om i virksomhedsskatteordningen (L 200 2013/14) den 9. september 2014. Loven reducerer mulighederne for opsparing i virksomhedsskatteordningen hvis indskudskontoen er negativ, eller der er stillet sikkerhed for privat gæld i aktiver, der indgår i virksomhedsskatteordningen.

Vis hele artiklen