Skattemæssigt omvalg©

Når skattemyndighederne rejser en sag mod en borger med rette, vil sagen (næsten) altid resultere i en restskat med tillæg af renter mv. frem til betaling.

I visse tilfælde er der dog mulighed for at få reduceret restskatten efter særlige skatteregler om ”omvalg.”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler