Skattekontrollovens §§ 8 D, stk. 1 og 9 – Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker – SKM2013.698.LSR ©

Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede Landsskatteretten en afgørelse truffet af SKAT, hvorefter en dansk bank – under trussel om tvangsbøder – blev anmodet om at udlevere oplysninger om en i Australien bosat skatteyders konto og fuldmagtsforhold til denne konto.

Vis hele artiklen