Skattefri kørselsgodtgørelse til hovedaktionærer ©

Spørgsmål

Gælder de samme regler for en hovedaktionær, hvis han bruger sin private bil til erhvervsmæssige formål for selskabet?

Hvis ja, hvilke krav stilles der til dokumentation/kørselsregnskab?