Skattefri fortjeneste ved salg af små aktieposter købt før 2006©

 

Vis hele artiklen

LØRDAGSARTIKLEN.

Frem til lovændringen i 2006 blev hidtil gældende skattefrihed for visse aktier ophævet.

Lovændringen gælder som udgangspunkt for salg foretaget efter 1. januar 2006. Men i loven blev medtaget en række særlige overgangsregler for personer, som havde købt aktier før lovens ikrafttræden.

 

Det kan være hensigtsmæssigt at undersøge, om der i en gammel beholdning findes aktier, der fortsat kan sælges skattefrit.

 

Er der tvivl om beholdningen er skattefri, bør revisor kontaktes.