Skattefradrag for køb af kunst©

En særlig regel i skattelovgivningen giver mulighed for at købe kunst med skattemæssigt fradrag. Anskaffelsessummen ved køb af kunstgenstande kan under visse forudsætninger blive behandlet på samme måde som køb af inventar og dermed afskrives med skattemæssig virkning.

Vis hele artiklen