Selvangivelsesomvalg – skatteforvaltningslovens § 30 –Skattefri fusion – Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012©

Et selskab var – efter at have foretaget betydelige skattemæssige afskrivninger -fusioneret med et tilkøbt datterselskab efter reglerne om skattefri fusion, og et skattemæssigt underskud gik følgelig tabt. Selskabet søgte herefter om tilladelse til omgørelse af de foretagne nedskrivninger. Dernæst at få tilladelse til omgørelse af fusionen, således at denne blev en skattepligtig fusion. Videre at få adgang til selvangivelsesomvalg, således at den skattefri fusion blev en skattepligtig fusion. Og endelig om tilladelse til nedsættelse af de forud for fusionen foretagne afskrivninger. SKAT afviste alle 4 anmodninger. De 3 sidste anmodninger blev påklaget. HD stadfæstede afvisningerne.

Vis hele artiklen