Skal boligaktieselskaber og beboerne beskattes af ”markedslejen” – eller er det nok at betale boligafgift?©

Landsskatteretten offentliggjorde den 31. januar 2022 en afgørelse fra november 2021 om de skattemæssige konsekvenser ved et boliganpartsselskabs udlejning af lejligheder til anpartshaverne i selskabet.

Der var nærmere tale om en velkendt konstruktion, hvor en “andelsboligforening” var organiseret som et anpartsselskab. eller aktieselskab.

Ved afgørelsen underkendte Landsskatteretten skattemyndighedernes beskatning af såvel selskab som anpartshavere af en fikseret (fiktiv) leje baseret på markedslejen i stedet på boligafgiften.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler