Skærpet beskatning ved forældrekøb©

Regeringen har varslet ændringer af de skatteretlige regler for forældrekøb.

Af finanslovsaftalen for 2020 fremgår således, at virksomhedsskatteordningen – forventeligt med virkning fra 2021 – ikke skal kunne anvendes ved forældrekøb.

I artiklen omtales nogle af de skattemæssige konsekvenser af en lov, der udelukker fortsat anvendelse af virksomhedsskatteordningen også vedrørende allerede erhvervede ejendomme.

De skattemæssige konsekvenser kan blive meget voldsomme, hvis der ikke etableres overgangsordninger eller særregler i tilknytning til en lov som nævnt ovenfor – eller ejendommen overdrages til barnet eller en fremmed før lovens ikrafttræden.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler