Skærpet beskatning ved forældrekøb©

Regeringen har varslet ændringer af de skatteretlige regler for forældrekøb.

I artiklen omtales nogle af de skattemæssige konsekvenser af en lov, der udelukker fortsat anvendelse af virksomhedsskatteordningen også vedrørende allerede erhvervede ejendomme.

De skattemæssige konsekvenser kan blive meget voldsomme, hvis der ikke etableres overgangsordninger eller særregler i tilknytning til en lov som nævnt ovenfor – eller ejendommen overdrages til barnet eller en fremmed før lovens ikrafttræden.

SE EFTERFØLGENDE LOVUDKAST: “Skærpede skatteregler for forældrekøb©”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler