Skærpede regler for udbydere af forbrugslån, herunder kviklån©

Med et nyt lovforslag er det tanken at skærpe lovgivningen for virksomheder, der yder forbrugslån, herunder de såkaldte ”kviklånsudbydere”. Formålet er bl.a. at undgå, at forbrugere ender i en uoverskuelig gældsfælde.

Reglerne er vidtfavnende og omfatter kviklån, leasing m. v.

Der er med lovforslaget lagt op til at stille mere vidtgående krav til det faglige og etiske niveau hos ledelsen i forbrugslånsvirksomheder end til ledelsen i erhvervsvirksomheder i almindelighed, herunder ledelsen i børsnoterede virksomheder.

Vis hele artiklen