Selvstændig erhvervsmæssig virksomhed – læger – SKM2012.472.SR ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 26/6 2012, at en læge, der drev virksomhed med plastikkirurgi, kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende vedrørende indkomst fra to forskellige privathospitaler, med hvem han havde indgået kontrakt om behandling af patienter. Der er tale om en enkeltstående afgørelse, hvor udførelse af opgaver for et privathospital er anset som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

Vis hele artiklen