Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen – SKM2016.468.LSR ©

Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 selvangivelsesomvalg fra anvendelse af kapitalafkastordningen til anvendelse af virksomhedsskatteordningen, da grundlaget for skatteyderens oprindelige beslutning om anvendelse af kapitalafkastordningen var uændret, når bortset fra en meget beskeden ændring af den opgjorte virksomhedsindkomst.

Vis hele artiklen