Samtidigt køb af underskudsselskab og fordringer mod selskabet – kursansættelse af fordringer©

Efter kursgevinstlovens § 24, og tidligere kursgevinstlovens § 6 A hhv. statsskattelovens § 5, vil en nedskrivning af en fordring som led i en akkord til “fordringens værdi” for kreditor ikke udløse skattepligt for debitor.

Et retsforlig for Højesteret, jf. herved Højesterets dom af 24/8 2001, belyser begrebet “fordringens værdi” i tilfælde, hvor en person har erhvervet et underskudsselskab og samtidig hermed en fordring mod selskabet, og hvor hovedaktionæren efterfølgende nedskriver fordringen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler