Samlevertestamenter©

samlevende kan vælge at begunstige hinanden i et testamente, således at den længstlevende samlever får ret til at modtage arv efter førstafdøde.

Med arveloven fra 2007 blev det – som noget nyt – endvidere muligt at tillægge den længstlevende samlever nogle af de særlige rettigheder ved skiftet og arvedelingen, som hidtil havde været forbeholdt ægtefæller.

Ugifte samlevende i længerevarende samlivsforhold, hvor der eventuelt også er børn, bør overveje at oprette testamente og eventuelt indarbejde disse rettigheder i testamentet. I modsat fald arver kun børnene efter førsteafdøde. Dette kan medføre, at den længstlevende og børnene må forlade det fælles hjem.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler