Retlig interesse – klageberettigelse for hovedaktionæren for selskabets skatteansættelse efter opløsning ved betalingserklæring – Landsskatterettens kendelse af 8/2 2013, jr. nr. 12-0259376 ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/2 2013, at en hovedaktionær, der havde afgivet en betalingserklæring efter selskabslovens § 216, måtte anses for klageberettiget vedrørende selskabets skatteansættelse.

Vis hele artiklen