Personalegodebeskatning – virksomhedsejerens egen fortæring©

Landsskatteretten fik for nylig forelagt en sag om beskatning vedrørende udgifter til mad til hovedaktionæren og hans samlever, som selskabet havde betalt. Selv om maden efter det oplyste var spist bl.a. i forbindelse med overarbejde m.v., blev aktionæren personalegodebeskattet af det modtagne.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler