Overdragelse af landbrugsejendom med skattemæssig succession efter kildeskattelovens § 33 C – udlejning til hesteopstaldning og rideskole – Landsskatterettens kendelse af 26/8 2016, jr. nr. 15-1132780. ©

Landsskatteretten accepterede ved en kendelse af 26/8 2016 skattemæssig succession efter kildeskattelovens § 33 C ved overdragelse af en mindre landbrugsejendom, der efter ombygning til opstaldning af heste, var udlejet (bortforpagtet).

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler