Om tab ved forsinket tinglysning©

I 2009 blev tinglysningen af rettigheder over fast ejendom digitaliseret. Men ved overgangen til digital tinglysning oplevede bl.a. mange boligejere, at ting-lysningsprocessen blev forsinket med økonomiske tab til følge for boligejerne.

I juni 2020 traf Højesteret afgørelse i et gruppesøgsmål vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne havde handlet ansvarspådragende og dermed potentielt havde pligt til at erstatte tab, som de berørte borgere var blevet på-ført.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler