Nye ferieregler©

I oktober 2017 blev et stort flertal i Folketinget enige om en grundlæggende ændring af feriereglerne.

Beskæftigelsesministeren har for nylig fremsat lovforslag, der skal udmønte de aftalte ændringer af ferielovgivningen. Vedtages lovforslaget i den foreliggende form, vil dette først og fremmest betyde, at alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

OBS!!! Lovforslaget er – alene med nogle ubetydelige tekniske korrektioner – vedtaget som lov nr. 60 af 30-01-2018 .

Vis hele artiklen