Ny afgørelse om lempelse af moms ved salg af byggegrund©

Et hjørne af momsloven – spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om momsfri overdragelse af en bygning med jordtilliggende eller momspligtig overdragelse af en byggegrund – har i de senere år være omtvistet.

Med flere afgørelser, senest en afgørelse fra Skatterådet af 29. september 2020, var spørgsmålet i første omgang afklaret. En ny afgørelse fra Landsskatteretten af 28. januar 2022, SKM2022.118.LSR, har som den seneste afgørelse udvidet området for momsfrie overdragelser. Skatteministeriet har valgt ikke at indbringe denne afgørelse for domstolene, hvorfor den udtryk for gældende ret.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler